công cụ trợ năng

Lập kế hoạch tương lai 101

Tại The Arc Oregon, niềm tin tổng hợp chỉ là một khía cạnh quan trọng trong việc lập kế hoạch cho tương lai của bạn hoặc người thân. Có nhiều công cụ khác cần khám phá khi giúp một người lập kế hoạch cho tương lai, mang lại cơ hội cho một cuộc sống trọn vẹn và tự định hướng.

The Arc Oregon Progams & Dịch vụ

Các chương trình và dịch vụ chúng tôi cung cấp tại The Arc Oregon được thiết kế để làm việc cùng nhau trong việc hỗ trợ mọi người trong quá trình lập kế hoạch. Chúng tôi khuyến khích bạn khám phá các chương trình khác của chúng tôi và liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch tư vấn cá nhân.

Trung tâm The Arc để lập kế hoạch tương lai

The Arc US đã phát triển một cách toàn diện và dễ dàng để tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác nhau của việc lập kế hoạch trong tương lai và những loại mối quan tâm mà mọi gia đình nên xem xét.

viTiếng Việt