công cụ trợ năng

Tải lên biên nhận

Biên lai hoặc tài liệu khác được yêu cầu để xác nhận cách chi tiêu tiền giải ngân. Các khoản giải ngân trong tương lai có thể bị trì hoãn hoặc bị từ chối nếu không nhận được biên lai cho các giao dịch mua trước đó. Vui lòng sử dụng biểu mẫu thuận tiện này để dễ dàng gửi biên nhận và giữ cho tài khoản của bạn luôn cập nhật.

Đầu tiên
Cuối cùng

Kích thước tệp tối đa: 2.1MB

Bạn có thể tải lên nhiều tệp nếu cần. Các định dạng được chấp nhận bao gồm jpeg và pdf.
Đầu tiên
Cuối cùng
viTiếng Việt