công cụ trợ năng

Trước khi hoàn thành mẫu đơn xin trợ cấp này. Vui lòng xem lại các yêu cầu về tính đủ điều kiện và tài liệu về Chương trình tài trợ quỹ còn lại trang.

Đơn xin tài trợ quỹ còn lại
Vui lòng nhập số tiền được yêu cầu.

THÔNG TIN NGƯỜI LÀM ĐƠN

Người nộp đơn là người khuyết tật đang được yêu cầu trợ cấp. Nếu bạn đang hoàn thành đơn đăng ký thay mặt cho người đó, bạn sẽ nhập thông tin liên hệ của mình vào phần cuối cùng của biểu mẫu đơn.
Đầu tiên
Cuối cùng
Địa chỉ
Tp.
Bang / Tỉnh
Zip / Bưu điện
Tư cách thành viên trong The Arc không phải là một yêu cầu để nhận được tiền tài trợ.
Mỗi loại tài trợ có các yêu cầu tài liệu cụ thể. Yêu cầu tài trợ của bạn có thể bị từ chối nếu tài liệu thích hợp không được nộp cùng với đơn đăng ký này. Để biết chi tiết về những tài liệu được yêu cầu, hãy truy cập Trang chương trình tài trợ. Bạn có thể tải lên tối đa 5 tài liệu.

Kích thước tệp tối đa: 2.1MB

Bạn muốn chúng tôi giải ngân quỹ tài trợ như thế nào?

THÔNG TIN PAYEE

Phần thưởng tài trợ sẽ chỉ được trả trực tiếp cho nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Cung cấp thông tin người nhận thanh toán để giải ngân quỹ tài trợ.
KHÔNG thể thanh toán cho người thụ hưởng ủy thác hoặc thành viên gia đình.
Tên
Địa chỉ
Tp.
Bang / Tỉnh
Zip / Bưu điện
Quốc gia

THÔNG TIN MUA HÀNG TRỰC TUYẾN

Sao chép và dán URL trang web mà bạn muốn chúng tôi sử dụng để hoàn tất giao dịch mua.
Bạn muốn lấy đồ ở cửa hàng nào?
Địa chỉ giao hàng
Tp.
Bang / Tỉnh
Zip / Bưu điện
Quốc gia

Các mặt hàng cần mua

Vui lòng nhập thông tin về các mặt hàng bạn muốn mua. Bạn có thể thêm các mục bổ sung (tổng cộng tối đa 10 mục) bằng cách nhấp vào nút Thêm Mục.
(bao gồm số lượng hàng tồn kho, kích thước, màu sắc, v.v.)

THÔNG TIN YÊU CẦU

Đầu tiên
Cuối cùng
viTiếng Việt