Khảo sát sự hài lòng về OSNT 2021

Khảo sát sự hài lòng
1. Nếu tài khoản của bạn được thành lập trong vòng 2 năm qua, nhân viên Trust có hữu ích trong suốt quá trình đăng ký không?
CÂU HỎI NÀY CHỈ DÀNH CHO CÁC TÀI KHOẢN MỚI (thành lập trong vòng 2 năm trở lại đây)
2. Khi tôi gọi để thảo luận về Niềm tin của mình, người tôi cần nói chuyện có thể dễ dàng tiếp cận.
3. Khi người mà tôi muốn nói chuyện không có mặt, người đó sẽ gọi lại cho tôi trong vòng hai ngày làm việc.
4. Tôi cảm thấy thoải mái khi giới thiệu người thân, bạn bè và đồng nghiệp đến Trust để được hỗ trợ.
5. Trong số các tài liệu về Trust mà tôi đã nhận và đọc, chẳng hạn như tài liệu quảng cáo và Bản tin hàng quý do The Arc cung cấp, tôi thấy chúng hữu ích và dễ hiểu.
6. Khi yêu cầu giải ngân của tôi được The Arc nhận được, yêu cầu này sẽ được xử lý trong vòng hai tuần hoặc tôi sẽ được liên hệ trong vòng 7 ngày.
7. Khi yêu cầu giải ngân của tôi không thể được chấp thuận, lý do được giải thích cho tôi để tôi có thể hiểu rõ lý do tại sao giải ngân không thể được chấp thuận.
8. Yêu cầu giải ngân là một trải nghiệm tích cực đối với tôi. Các nhân viên dễ hiểu về cách tôi muốn Trust của mình được sử dụng và luôn khuyến khích và hỗ trợ những nỗ lực của tôi.
9. Các báo cáo tài khoản hàng tháng là dễ hiểu và thông tin được cung cấp là đủ.
10. Bạn liên kết với Trust như thế nào?
11. Bạn đã đăng ký tham gia hoặc hỗ trợ ai đó đã đăng ký tham gia Quỹ Ủy thác Nhu cầu Đặc biệt Oregon được bao lâu?
12. Bạn yêu cầu giải ngân từ Quỹ Tín thác bao lâu một lần?